działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka 21/8

NOWOŚĆ - Krótkoterminowa Psychoterapia Grupowa

Warsztaty Skutecznej Komunikacji - 8-9 czerwca

Maszyna do katharsis - 27-28 kwietnia

Techniki Redukcji Stresu - 12 maja

Trening Asertywności - 23-24 lutego

Spotkanie z PSYCHODRAMA - 27 lutego, g.17.15gabinet
psychologiczny

warsztaty
otwarte

szkolenia
na zamówienie

coaching
konsultacje


o nas

TERMINY
Skuteczna Komunikacja Interpersonalna
XXIII edycja

8-9 czerwca 2019

15 godzin
sobota: 9.30-18.30,
niedziela 8.30-14.00


REJESTRACJA

12 65 65 642,  608 338 593
na zgłoszenia czekamy do środy przed zajęciami, warsztaty odbywaj się przy minimalnej liczbie 7 uczestników

Konto:

"ARCHE - psychologia dla ludzi"
41 1140 2004 0000 3302 3102 8743
BRE Bank S.A. - mBank

KOSZT
Cena szkolenia wynosi 450zł
(płatne w ciągu 2 dni roboczych od rejestracji)


Zniżki!
Studenci - 15%
Stali klienci* - 10%

Zwrot zaliczki w razie rezygnacji do 72 godzin przed zajęciami - po potraceniu 20%.

*osoby, które skorzystały wcześniej z usług Arche (Jogi na zdrowie, szkoleń, lub psychoterapii) o łącznej wartości przewyższającej 500 zł

Nocleg w pokoju 1-osobowym - ok. 100 zł

TRENER
Dr n. med.
Mateusz Borowiec

Psycholog - Mateusz Borowiec

- trener z 16 letnim doświadczeniem prowadzenia warsztatów rozwoju osobistego asertywności, relaksacji i komunikacji interpersonalnej
- certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTPsychologicznego (certyfikat nr 150)

- psycholog kliniczny
- 6 lat pracował w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie przez 4 lata prowadził psychoterapie grupową i psychoedukację
- ukończył szkolenie w psychodramie Moreno (I stopień)
- absolwent École Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique
- odbył szkolenie w Centre d'Entrainement au Coaching & Mentoring
- instruktor jogi

zobacz więcej


Warsztaty Skutecznej Komunikacjiszkolenie otwarte w zakresie komunikacji interpersonalnej

XXI edycja: weekend, 8-9 czerwca 2019, KRAKÓW - wolne miejsca


DLA KOGO

Komunikacja interpersonalna (międzyludzka) obejmuje szeroki zakres umiejętności przydatnych każdemu, niezależnie od wieku, płci i profesji. Nasze szkolenie Skutecznej Komunikacji to propozycja dla osób, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi.

Z zajęcia odbywają się w kameralnych, 8-12 osobowych grupach, gwarantujących najwyższą skuteczność treningu.

szkolimy gniew

GŁÓWNE CELE

Sztuka prezentacji siebie - Autoprezentacja

Uwrażliwienie na innych - Doskonalenie kontaktu i słuchania

Motywowanie i wywieranie wpływu
poprzez Język ciała - komunikacja niewerbalna

Świadomość siebie, innych w procesie komunikacji interpersonalnejELASTYCZNA FORMA

Ponieważ komunikacja interpersonalna to proces bardzo praktyczny nasze szkolenie prowadzone jest zgodnie z regułą: "minimum teorii i maksimum praktyki", a wszystkie ćwiczenia mają charakter interakcyjny. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i zabawę.

- kameralne grupy, od 6 do 12 osób
- nauka poprzez osobiste doświadczenie
- odgrywanie ról - psychodramy i pantomimy
- symulacje i studia przypadków
- ćwiczenia interakcyjne
- gry i zabawy dydaktyczne
- miniwykłady
- dyskusje moderowane
- przyjazny nastrój i bezpieczna atmosfera

Program Rozwoju Osobistego
TREŚCIWY PROGRAM

WARSZTATY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Autoprezentacja - sztuka prezentacji siebie, grupy, produktu, usługi...
Pragmatyczny model komunikacji interpersonalnej - po pierwsze skuteczność
Techniki budowania i utrzymywania kontaktu
Systemy reprezentacji (wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny)
Język ciała: tonacja głosu, mimika i gesty
Komunikaty "Ja" - skuteczne narzędzie porozumienia
Komunikacja bez przemocy wg Rosenberga- jak zachęcić innych do empatii?
Ekspresja emocji: energia ciała i precyzja słowa - komunikacja nie tylko werbalna
Kwadrat komunikacyjny Shulza von Thuna

Sztuka negocjacji i kompromisu
Metakomunikacja
Bariery komunikacyjne wg. Gordona
Aktywne słuchanie
Parafrazowanie - komunikacja ze zrozumieniem
Sztuka zadawania pytań: otwarte czy zamknięte?
Informacja zwrotna w komunikacji interpersonalnej

warsztaty rozwoju osobistego

MIEJSCE


UWAGA ZMIANA!!!

KRAKÓW
ul PODWALE 1/9

to szkolenie wybrali:

 


Inteligencja Emocjonalna


Komunikacja Interpersonalna z perspektywy NLP

 

Systemy reprezentacji

Sprawdź kim jesteś:
zapatrzonym w mniej lub bardziej barwne wizje wzrokowcem, kładącym nacisk na odczucia i wrażenia kinestetykiem, czy raczej wsłuchującym się w wewnętrzny dialog słuchowcem.

Z kim najtrudniej jest Ci odnaleźć porozumienie? Może ta osoba to wzrokowiec, który nie widzi tego co Ty czujesz. Jak w takiej sytuacji odnaleźć porozumienie? Jak zaskarbić sobie łaski osoby, z którą trudno jest nam nawiązać dialog? Jak przekonać do swoich racji osoby o innych poglądach i upodobaniach?Jednym z możliwych rozwiązań jest wykorzystanie podstawowej wiedzy o tym jak inni postrzegają świat. Jeśli chcesz nauczyć się dopasowywać się do modelów świata innych - dołącz do nas!Techniki budowania i utrzymywania kontaktu

Dopasowanie do rozmówcy-klienta czyli odzwierciedlanie swoim zachowaniem zachowania partnera dialogu obejmuje wszystkie możliwe płaszczyzny komunikacji interpersonalnej:
- Ton głosu - zdaniem wielu specjalistów najważniejszy
- Wyraz twarzy
- Gesty (pozycje ciała, sposób poruszania się, rytm oddechu itp.)
- Słowa (język: używanie tych samych słów i zwrotów, co rozmówca)
- Systemy reprezentacji (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny)

Ponadto dopasowanie w celu ustanowienia dobrego kontaktu obejmować może zestrojenie się emocjonalne - współodczuwanie, empatie. Zharmonizowanie się z aktualnie przeżywanym przez rozmówcę stanem emocjonalnym (np. gdy ktoś jest sfrustrowany, dopasowanie do niego polegać może na wspólnym narzekaniu); dopasowanie emocjonalnie często pojawia się spontanicznie gdy następuję zestrojenie na płaszczyźnie pozawerbalnej, cielesnej i werbalnej.

Ćwicząc dopasowanie na początek najlepiej jest skupiać się na jednym wybranym aspekcie np. na odzwierciedlaniu pozycji ciała. Zbyt dosłowne naśladowanie czyjegoś zachowania może wydać się nachalne i wzbudzić protest czyli reakcję odwrotną od pożądanej. Subtelniejszą techniką jest odzwierciedlanie skrzyżowane (np. zestrajanie rytmu swoich wypowiedzi z rytmem oddechu partnera). Celem dopasowania jest uzyskanie dobrego kontaktu oraz zyskanie możliwości wpływu na zachowanie rozmówcy.

Przeciwieństwem dopasowania jest dysharmonizacja, czyli celowe zaburzanie kontaktu (np. poprzez przyjmowanie odmiennych pozycji ciała, mówienie w innej tonacji). Dysharmonizacja jest przydatna, gdy chcemy zerwać dialog lub zakończyć go (np. gdy chcemy się kogoś szybko i delikatnie pozbyć).

Kolejnym etapem dopasowanie jest modelowanie (kierowanie zachowaniem innych). Kiedy głos, gesty i język dopasowują się do rozmówcy, kiedy mamy już ustanowiony dobry k
ontakt możemy zacząć kierować jego przebiegiem w pożądanym przez nas kierunku.
Przykłady:
­ Powoli wprowadzamy nowy temat rozmowy
­ Gdy chcemy, by ktoś przyjrzał się czemuś, kierujemy tam swój wzrok (rozmówca, do którego się dostosowaliśmy automatycznie odzwierciedli nasz gest).
- Swoim ciałem modelujemy pozycje ciała partnera (np. zaczynamy się rozluźniać, albo kierujemy się do drugiego pomieszczenia)Komunikacja Interpersonalna to sztuka zadawania pytań - otwarte czy zamknięte?

Zacznijmy od bardzo prostego rozróżnienia między pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Pytania zamknięte, to te, które możemy zadawać w grze "Zgadnij, kto to?", w tej grze pytania otwarte są zakazane (dostarczają zbyt wiele informacji, więc gra byłaby zbyt łatwa). Możemy zadać pytanie: "Czy jesteś kobietą", ale nie wolno zapytać "Jaka jest twoja płeć". Pytanie zamknięte zamyka nas w odpowiedziach: "tak", "nie", "nie wiem", dlatego jest to ulubiony sposób zadawania pytań przez detektywów. Pytają oni zwykle "Czy widziałeś kiedyś tego
człowieka�?"

W języku polskim pytania zamknięte zaczynają się zwykle od słowa "czy":

"Czy mówisz po angielsku?"
"Czy on jest członkiem naszego klubu?"
"Czy kiedykolwiek używałeś elektrycznej szczoteczki do zębów?"
"Czy zamierzasz kupić kolejny komputer"

We wszystkich powyższych przykładach odpowiedź musi brzmieć "tak" lub "nie". Inaczej jest w przypadku pytań otwartych, które zachęcają rozmówcę do rozwinięcia wypowiedzi. Dlatego pytania otwarte są bardziej skuteczne, gdy chcemy zebrać jak najwięcej informacji. Pytania otwarte zaczynają się zwykle od słów pytających. Oto najważniejsze z nich: "jak", "gdzie", "kiedy", "co", "który", "dlaczego".

"Jak się o tym dowiedziałeś?"
"Gdzie natknąłeś się na informację, którą mi przekazujesz?"
"Kiedy spotkałeś tego człowieka po raz pierwszy?"
"Co skłania cię do podjęcia akurat takiej decyzji?"
"Który z tych prospektów podoba ci się najbardziej?"
"Dlaczego kupujesz akurat tę gazetę?"
"Jak zastosować wiedzę o pytaniach otwartych w praktyce?"
"Na czym dokładnie opierasz swoje przypuszczenia?"

Podsumowując, pytania zamknięte umożliwiają nam bezpośrednie sprawdzenie naszych hipotez (np. "czy pan Y kupi daną usługę"). Z drugiej jednak strony pytania takie tworzą atmosferę przesłuchania, nie zachęcają do podtrzymywania kontaktu. Pytania otwarte umożliwiają zdobycie znacznie szerszych informacji (np. "jakie kryteria uwzględni pan Y podejmując decyzję o wyborze danej usługi"). Dzięki temu, że pozwalają odpowiedzieć rozmówcy w jego własny sposób (dają więcej komfortu), pytania otwarte są skuteczniejsze w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu. Zadając pytania otwarte dajemy rozmówcy odczuć, że jest dla nas ważny i interesujący�Aktywne słuchanie to fundament skutecznej komunikacji interpersonalnej

Na czym polega?
­ Koncentracja na treści i formie przekazu (werbalnego i niewerbalnego), np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, dopasowywanie pozycji ciała i gestów.
­ Współbrzmienie emocjonalne - wzmacnianie wypowiedzi rozmówcy i akcentowanie ich najważniejszych fragmentów
­ Parafrazowanie - oddawanie w innej formie treści wypowiedzi rozmówcy; rozwijanie, zmienianie czyichś myśl, wypowiadanych treść.
­ Zadawanie pytań otwartych.

Jakie daje korzyści?
­ Pozwala zyskać pewność, że dobrze się kogoś zrozumiało. Daje rozmówcy sposobność do sprecyzowania swoich myśli, tak by zostały dobrze zrozumiane.
­ Daje rozmówcy poczucie, że jest ważny, a to co mówi jest ciekawe. Ułatwia dostęp do większej puli informacji, a przez to pozwala lepiej i głębiej zrozumieć drugą osobę.
­ Utrzymanie dobrej relacji.


Literatura gorąco zalecana:
- komunikacja interpersonalna w różnych ujęciach

Porozumienie bez przemocy : o języku serca / Marshall B. Rosenberg.

Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton.

Sztuka rozmawiania. 1, Analiza zaburzeń / Friedemann Schulz von Thun ; przekł. Piotr Włodyga.

Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi / Thomas Gordon.

Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / Thomas Gordon.

NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / Joseph O'Connor, John Seymour ; przekł. [z ang.] Bogdan Mizia.RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dla: Arche –psychologia dla ludzi Mateusz Borowiec

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Mateusz Borowiec mborowiec@arche.krakow.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu utrzymania kontaktu z Państwem i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania możliwości świadczenia Państwu usług będzie ograniczona

8. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


Redukcja Stresu 

JOGA na zdrowie

www.arche.krakow.pl

komunikacja interpersonalna