działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka 21/8

NOWOŚĆ - Krótkoterminowa Psychoterapia Grupowa

Warsztaty Skutecznej Komunikacji - 8-9 czerwca

Maszyna do katharsis - 27-28 kwietnia

Techniki Redukcji Stresu - 12 maja

Trening Asertywności - 23-24 lutego

Udostępnij
Dr Mateusz Borowiec psycholog psychoterapia KrakówDr Mateusz Borowiec psycholog psychoteraputa KrakówDr n. med. Mateusz Borowiec


trener
psycholog kliniczny
certyfikowany psychoterapeuta
superwizor aplikant

 

jak pracuje
o sobie ...
moje kwalifikacje
doświadczenie zawodowe
publikacje naukowe
cennik usług

oferuję

psychoterapię

coaching

warsztaty rozwoju osobowości

superwizję

 kontakt:  e-mail, 608 338 593

Program Rozwoju Osobistegojak pracuję?

...holistycznie, wielowymiarowo


- w swojej pracy łączę, dopasowując je do poptrzeb klienta, różne podejścia psychoterapeutyczne: wglądowe (psychodynamiczne), egzystencjalne (w tym psychodramę wg Moreno), poznawczo-behawioralne (REBT), a także metody pracy z ciałem (zwłaszcza mindfulness - MBSR);

- udzielam konsultacji psychologicznych, prowadzę psychoterapie zarówno krótkoterminowe, zorientowane na rozwiąznie konkretnych problemów, jak i długoterminowe, nastawione na głębsze zmiany w osobowości;

- każdą pracę terapeutyczną poprzedzam diagnozą psychologiczną, która może obejmować kilka spotkań, składają się na nią zwykle: wywiad psychologiczny (w tym życiorysowy), kwestionariusze objawowe, testy osobowości, czasen także wywiad od rodziny;

- jeśli po przeprowadzeniu diagnozy nie jestem w stanie osobiście zaoferować skutecznej pomocy dokładam starań by odpowiednio pokierować pacjenta do właściwego ośrodka;

- jako uzupełnienie terapii indywidualnej proponuję często korzystanie z odpowiednich poradników i lektur, a także udział w grupowych warsztatach tematycznych poświęconych np. relaksacji czy asertywności;

- jeśli jest taka potrzeba współpracuje z lekarzami psychiatrami;

- najważniejsze zasady mojej pracy to poufność i skuteczność (elastyczność)

- soją pracę teraputyczną poddaje systematycznej interwizji (koleżanek i kolegów z zespołu) oraz superwizji (najczęściej prof. Jerzego Aleksandrowicza)


.


Inteligencja Emocjonalna


"Gdy cały świat uznał piękno za piękno, wtedy pojawiła się szpetota.Gdy wszyscy uznali dobro za dobro, wtedy powstało zło."

Lao-Tsy


Pracę z ludźmi rozpocząłem w 1997 roku. Początkowo jako terapeuta manualny w Towarzystwie Edukacji Psychosomatycznej zajmowałem się terapią zaburzeń psychosomatycznych. Działałem też społecznie, w komiteteach organizacyjnych kolejnych Europejskich Sympozjów Edukacji Psychosomatycznej i Somatoterapii, a także jako sekretarz redakcji kwartalnika "Sztuka Leczenia". Zaangażowałem się też we współtworzenie Poradni Redukcji Stresu - ośrodka integrującego stosowanie różnorodnych metod terapii i rozwoju.

Jako psycholog początkowo sporo eksperymentowałem z technikami relaksacyjnymi opartymi o autosugestię oraz technikami pracy z ciałem. Studia filozoficzne i antropologiczne oraz podróże zainspirowały mnie do włącznia do pracy psychologicznej elementów filozofii i praktyk wywodzących się z Dalekiego Wschodu, szczególnie medytacji ZEN, oraz jogi wg Sivanandy, z obu z nich wiele skorzystałem osobiście... zachęcam też innych by skorzytali.... Metody te dziś coraz częściej stosowane są w medycynie jako procedury uzupełniające farmakoterapię czy psychoterapię, powstał wręcz nowy nurt psychoterapii opartej na medytacji znany pod nazwami takimi jak "mindfulness", "psychowzroczność" lub "psychoterapia oparta na uważności" (MBSR).

Kolejnym moim odkryciem był trening asertywności i inne metody rozwoju komunikacji interpersonalnej jako sposób na zdrowie i komfort bycia.

Przez ponad 4 lata pracowałem jako psycholog w Oddziale Dzienym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Oprócz współprowadzenia grupowej psychoterapii chorych na depresję opartej na modelu poznawczo-behawioralnym (w tym trening relaksacji i trening asertywności), stosowałem tam również metody aktywne: psychodramę, pracę z ciałem (oddechem i głosem) oraz gimnastykę inspirowaną jogą.

Nieustannie kontynuuję swój rozwój zawodowy, dokształcam się, zdobywam nowe umiejętności, doświadczenia i kompetencje. Od 2004 roku rozwijam się  w zakresie psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy, ukończyłem najpierw szkolenie I stopnia w 2007 a nstępnie szkolenia II stopnia 2 roku 2018.

Od 2000 roku pracuję pod własnym szyldem ARCHE - psychologia dla ludzi tutaj staram się realizować wszystkie swoje fascynacje i doświadczenia zawodowe, a do współpracy zapraszam osoby, które podzielają moje zainteresowania.
moje kwalifikacje


- jestem certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 150)

- jestem psychologiem, absolwentem psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- jestem psychologiem klinicznym, odbyłem szkolenie specjalistyczne I stopnia w zakresie psychologii klinicznej obejmujące staże w specjalistycznych ośrodkach: na oddziale leczenia nerwic, na oddziale neurologicznym, na oddziale kardiologicznym oraz na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży

- jestem doktorem nauk medycznych, na Wydziale Lekarskiem UJ CM obroniłem z wyróżnieniem pracę pt.: "Gniew i umiejetności interpersonalne chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze"

- ukończyłem 4 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii zorientowanej na ciało w École Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique

- odbyłem szkolenie w zakresie coachingu i mentoringu w Centre d'Entrainement au Coaching & Mentoring

- ukończyłem szkolenie I i II stopnia "Psychodramy wg Moreno" prowadzonego przez Polski Instytut Psychodramy, pod auspicjami PIfE,

- odbyłem roczne szkolenie zorientowanej egzystencjalnie psychoterapii w ramach europejskiego programu SEPTIMUS

- brałem udział w licznych szkoleniach i warsztatach dla profesjonalistów

- soją pracę teraputyczną poddaje systematycznej superwizji u superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; obecnie u prof. Jerzego Aleksandrowicza i Doroty Stolarskiej, wcześniej u Jolanty Bartkowskiej-Kurek, Anny Bileańskiej, Tadeusza Stelmaszczyka i Piotra Drozdowskiego.

teraputa psychodramyCertyfikowany Psychoteraputa Kraków Mateusz BorowiecAsystent psychodramy

Psychologa kliniczny Kraków Septimus 

Dyplom psychoterapeutyCoach

 


Trening Asertywno�ci


doświadczenie zawodowe

- od roku 2000 prowadzę w Krakowie warsztaty asertywności, relaksacji i skutecznej komunikacji

- od roku 2002 prowadzę w Krakowie prywatną praktykę psychologiczną

- od października 2011 dwa dni w tygodniu pracuję jako psychoterapeuta w Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików (Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień), gdzie prowadzę intensywną długoterminową grupę psychoterapeutyczną DDA oraz oraz terpie indywidualne

- od października 2013 współpracuje jako psycholog kliniczny z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym oraz Oddziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Łężkowicach

wcześniej

- w latach 2000-2004 pracowałem w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Odziale Dziennym Chorób Afektywnych, gdzie prowadziłem w nurcie poznawczo-behawioralnym i interakcyjnym grupową psychoterapię osób cierpiących na depresję, a także prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych: treningu asertywności, treningu relaksacji i innych

- w roku 2000 od kursu jogi rozpocząłem własną działalność, która obejmowała szkolenia i warsztaty psychologiczne, jogę oraz psychoterapię indywidualną i grupową

- w latach 1998-2000 pracowałem w Collegium Medicum UJ, specjalizowałem się w terapii relaksacyjnej osób cierpiących z powodu zaburzeń psychosomatycznych, a także prowadziłem zajęcia dla studentów medycyny i psychologii

- w latach 1999-2000 pracowałem jako psycholog w Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół dzieci na Ugorku w Krakowie

- w latach 1997-2000 stażowałem i pracowałem Towarzystwie Edukcji Psychosomatycznej, gdzie prowadziłem terapie manualne warsztaty relaksacji oraz współprowadzilem grupy rozwoju osobistego

 

aktywność społeczna


- w latach 2002-2004 byłem zastępcą sekretarza Polskiego Towarzystwa Somatoterapii

- w latach 1998-2001 byłem sekretarzem i skarbnikiem Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej

- w latach 1998-2000 byłem sekretarzem interdyscyplinarnego kwartalnika naukowego sztuka leczenia

- 3-krotnie byłem sekretarzem komitetów organizacyjnych Europejskich Sympozjów Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, które odbywały się w Krakowie

- od 1999 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego

- od roku 2005 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

- od roku 2005 jestem aktywnym Członkiem Polskiegoi Instytutu Psychodramy

 


psychoterapia i pomoc w zdrowiu
szkolenia i warsztaty
joga i relaks

Redukcja Stresu


lista publikacji naukowych

1.  Borowiec, M. (1996) Metody i warunki indukowania odmiennych stanów świadomości. koinos logos, 3

2.  Borowiec, M. (1997) Ochrona środowiska i przeludnieie w świetle etykii. zielone brygady,

3.  Borowiec, M. Glita, P., Jabłoński, D. (1997) Raport z badań nad uwarunkowaniami odmiennych stanów świadomości przez czynniki kulturowe w Chinach. koinos logos, 5

4. Magdoń, M., Borowiec, M., Skrzypek M. (1998) Charyzma lekarza/terapeuty w procesie leczenia. sztuka leczenia, 4 (IV), 77-80.

5.  Borowiec, M. (1998) Przeludnienie?. zielone brygady,

6. Borowiec, M. (1999) Terapeutyczne zastosowania techniki ograniczania stymulacji środowiskowej. sztuka leczenia, 3 (V), 89-95.

7. Borowiec, M. (2002) Depresja - choroba ciała wyobraźni i wiary. W: H. Romanowska-Łakomy, H. Kedzierska (red.), Człowiek i Człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się człowiekiem (s. 204-211). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego.

8. Borowiec, M. (2003) Biopsychospołeczny model zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Poradnik Stomatologiczny, 5, 28-31.

9. Borowiec, M. (2009) Gniew i umiejetności interpersonalne chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze. rozprawa doktorska UJ CM.


Referaty wygłoszone na międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych

1. Borowiec, M. (1999) Zastosowania terapeutyczne technik deprywacyjnych. 2nd European Symposium of Psychosomatic Education, Kraków.

2. Borowiec, M. (2000) Psychospołeczne aspekty zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia. 3rd European Symposium of Psychosomatic Education, Kraków.

3. Borowiec M., Romejko-Hurko A. (2001) Koncepcja systemów reprezentacji NLP jako model integrujący techniki psychoterapii i somatoterapii. 4th European Symposium of Psychosomatic Education, Kraków.

4. Magdoń, M., Borowiec, M. (2000) Dziesięcioletnie doświadczenia w kształtowaniu programu redukcji stresu. 10th European Symposium of Somatotherapy, Kraków.

5. Magdoń, M.,Borowiec, M. (2000) Program redukcji stresu. 10th European Symposium of Somatotherapy, Kraków.

6. Romejko-Hurko A., Borowiec M. (2001) Zaburzenia odżywiania jako specyficzny sposób rozwiązania kryzysu tożsamości płciowej. Ogólnopolska konferencja Naukowa "Profilaktyka i terapia zaburzeń w kontekście sytuacji traumatycznych", Kraków 23-24 XI 2001

7. Borowiec, M. (2009) Gniew i umiejetności interpersonalne chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze. Referat na zebraniu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

8. Borowiec, M. (2013) Budowanie relacji terapeutycznej w cieniu wcześniejszych nieudanych terapii. Refarat na V konferencji Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień "Więź, intymność, seksualność".

 

Tłumaczenia publikacji naukowych

1. Green, J.A. & Shellenberger, R. (2000) Terapia biofeedbackiem Tłum. Mateusz Borowiec, W W.B. Jonas & J.S. Levin (Red.) Podstawy medycyny komplementarnej i alternatywnej (ss. 458-474). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

2. Schrodt G.R. Jr. & Tasynan, A. (2000) Medycyna behawioralna. Tłum. Mateusz Borowiec, W W.B. Jonas & J.S. Levin (Red.) Podstawy medycyny komplementarnej i alternatywnej (ss. 422-438). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

 


cennik usług

konsultacja psychologiczna, diagnostyczna (50 minut) kosztuje 150 zł

kolejna konsultacja psychologiczna lub sesja psychoterapii indywidualnej - 150 zł

psychotherapy in English - 150 zł

psychoterapia par (malżeńska) - 170 zł

coaching (60 minut) - od 180 zł

indywidualna sesja relaksacji (30 minut) - 80 zł

wydanie pisemnego zaświadczenia, lub opinii - 30-90 zł

Wpłaty za usługi internetowe i telefoniczne prosimy kierować na nasze konto w BRE Bank S.A. - mBank:
"ARCHE - psychologia dla ludzi", ul. Rękawka 21/8, Kraków
PL41 1140 2004 0000 3302 3102 8743

Kod BIC/SWIFT mBanku: BICBREXPLPWMBK

 


 

RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dla: Arche –psychologia dla ludzi Mateusz Borowiec

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Mateusz Borowiec mborowiec@arche.krakow.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu utrzymania kontaktu z Państwem i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania możliwości świadczenia Państwu usług będzie ograniczona

8. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


Skuteczna Konumikacja

Joga na zdrowie

www.arche.krakow.pl