działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka 21/8

NOWOŚĆ - Krótkoterminowa Psychoterapia Grupowa

Warsztaty Skutecznej Komunikacji - 8-9 czerwca

Maszyna do katharsis - 27-28 kwietnia

Techniki Redukcji Stresu - 12 maja

Trening Asertywności - 23-24 lutego


coaching
konsultacje      
Psychoterapia (i pomoc psychologiczna) to metoda wprowadzania prozdrowotnych zmian w swoim życiu, a w szczególności w sobie samym (w przeżywaniu siebie i innych) przy pomocy wykwalifikowanego psychoterapeuty. Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej, którą stosuję się w sytuacji występowania zaburzeń w zdrowiu psychicznym, musi więc być ona poprzedzona diagnozą...  czytaj więcej

Psychoterapia grupowa w wielu przypadkach forma grupowa terapii jest bardziej efektywna, obecność innych osób pozwala zobaczyć swoje problemy z dystansu, umożliwia wymianę doświadczeń i usyskanie wsparcia na znacznie większą skalę niż jest to możliwe w pracy indywidualnej... czytaj więcej
Nowe grupy: depresja nerwica pracoholizm
Psychoterapia indywidualna każda terapia zaczyna się od jednej lub kilku indywidualnych konsultacji diagnostycznych. Podczas tych sesji terapeuta może calą swoją swoją uwage skupić na pacjencie. Wielu osobom łatwiej jest się otworzyć na sesjach indywidualnych niż grupowych, dlatego terapia grupowa zwykle stanowi drugi etap leczania. czytaj dalej

Psychoterapuci
Dr Mateusz Borowiec psycholog psychoterapia Kraków Anna Borowiec-Majkowska

Ariadna Romejko-Borowiec
Dr Mateusz Borowiec
608 338 593
Lek. med. Krzysztof
Tokarz

609 731 001
Mgr Anna Borowiec-Majkowska
517 169 263

Lek. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
693 557 999
Mgr Ariadna
Romejko-Borowiec
692 763 228

Warsztaty rozwoju osobistego
konstruktywne zmiany w życiu często wymagają wzmocnienia osobistych zasobów:  umiejętności interpersonalnych (asertywność, komunikacja) i intrapersonalnych (redukcja stresutwórcze wykorzyatnie emocji) czytaj więcej
warsztaty rozwoju osobistego
Psychoterapia par
(terapia małżeńska, terapia rodzinna) nierzadko trudno jest wyodrębnić problem indywidualny z szerszego kontekstu np. relacji rodzinnych czy partnerskich, wtedy stosowne jest podejście systemowe... czytaj więcej  
psychoterapia par
Coaching to zorientowane na sukces towarzyszenie Klientowi w jego sprawach zawodowych i/lub osobistych. - coach pomaga Klientowi ustalić jego cele, a następnie je osiągnąć;
- wymaga od Klienta więcej niż on sam od siebie, po to by ten osiągnął lepsze rezultaty, niż w sytuacji, gdyby nie miał coacha;
- motywuje Klienta do szybszego osiągnięcia lepszych rezultatów;
- dostarcza narzędzi, wsparcia i struktury, tego co potrzebne jest do uzyskania lepszych osiągnięć.  czytaj więcej

Inteligencja Emocjonalna

Kompetencje psychoterapeuty
Psychoterapeuta to osoba o legitymująca się specjalistycznym wykształceniem w zakresie zdrowia  psychicznego, psychopatologii i psychoterapii. Kompetencje te zdobywa się podczas kilkuletniego podyplomowego szkolenia zawodowego obejmującego setki godzin wykładów, treningów, terapii własnej, staży i superwizji. Psychoterapeutą zostaje najczęściej psycholog lub psychiatra.
W celu dochowania najwyższych standardów po ukończeniu szkolenia kompetencje psychoterapeuty poddawane są weryfikacji przez instytucje zewnętrzne wobec organizacji szkolącej. Po uzyskaniu rekomendacji superwizorów, przedstawieniu opisów swojej pracy oraz złożeniu egzaminu psychoterapeuta uzyskuje potwierdzenie swoich kompetencji w formie stosownego certyfikatu. W Polsce wiodącymi organizacjami wyznaczającymi standardy psychoterapeutyczne jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Psychoterapia grupowa
w wielu przypadkach forma grupowa terapii jest bardziej efektywna, a prawie zawsze jest znacznie tańsza. Obecność innych osób pozwala zobaczyć swoje problemy z dystansu, umożliwia wymianę doświadczeń i usyskanie wsparcia na znacznie większą skalę niż jest to możliwe w pracy indywidualnej.
Oferujemy psychoterapię grupową w modelu integracyjnym oraz metodą psychodramy. Grupowa psyhoterapia integracyjna łączy podejście wglądowe (psychodynamiczne), interpersonalne i poznawczo-behawioralne, bazuje na dynamicznych interakcjach w grupie oraz rozwoju umiejetności komunikacyjnych uczestników. Więcej o grupie metodą psychodramy wg Moreno można przeczytać tutaj.
Praca nad sobą na forum grupy jest szczególnie zalecana w przypadku zaburzeń nastroju (depresji) oraz zaburzeń nerwicowych, szczególnie fobii społecznej oraz wszelki problemów interpersonalnych.


Psychoterapia grupowa może również stanowić znakomite uzupełnienie terapii indywidualnej, może też odbywać się równolegle do terapii indywidualnej.

więcej o terapii grupowej

Trening Asertywno�ci

Psychoterapia indywidualna
Proces psychoterapii indywidualnej obejmuje zwykle od kilku do kilkudziesięciu sesji terapeutycznych, zależnie od problemu i zastosowanej metody. W ciągu ostatnich 100 lat opracowano wiele różnych podejść i technik terapeutycznych, tak by odpowiadały one różnym klientom i różnym problemom. Początkowo psychoterapię stosowano w leczeniu nerwic i do dziś to nerwica jest zaburzeniem z którym psychoterapeuci zmagają się najczęściej. Psychoterapia opiera się na wzajemnym zaufaniu pacjenta i psychoterapeuty. Zdaniem wielu specjalistów - psychologów, psychoterapeutów - oprócz zastosowania odpowiednich procedur jej sukces zależy od jakości kontaktu między klientem i terapeutą oraz od osobowości tego ostatniego.


Psychoterapia par (terapia małżeńska, terapia rodzinna)
Istotą takiej terapii są wspólne spotkania pary czy rodziny z terapeutą (lub parą terapeutów), procedura może jednak obejmować również również spotkania indywidualne. Celem takiej terapii jest zmiana w obrębie interakcji między jej uczestnikami, zwykle obejmuje ona naprawę komunikacji między partnerami. Celem terapii może być zarówno lepsze bycie razem, jak i lepsze rozstanie.

Psychoterapia psychodynamiczna określana jest często jako wglądowa, wywodzi się z psychoanalizy Freuda. Jej istotą jest wprowadzanie do świadomości jak najwięcej treści tkwiących w sferze podświadomej. Ten rodzaj terapii stosuje się najczęściej w przypadku zaburzeń osobowości i ciężkich zaburzeń nerwicowych (np. nerwicy natręctw). Praca koncentruje się na wewnętrznych konfliktach emocjonalnych, a ponieważ przyczyn problemów upatruje się w nieprawidłowym rozwoju osobowości, w dzieciństwie, sporo czasu poświęca się zwykle relacjom z rodzicami i innymi osobami znaczącymi. W terapii psychodynamicznej psychoteraputa podczas sesji zachowuje powściągliwość, przez większość czasu słucha, a swoimi krótkimi wypowiedziami próbuje sprowokować u klienta wgląd (zrozumienie siebie). W tym podejściu od klienta oczekuje się bardzo silnej motywacji do zmiany, jest tak z kilku powodów. Po pierwsze psychoterapeuta jest mało aktywny, co dla wielu klientów jest frustrujące. Po drugie w trakcie terapii pojawiają się okresy pogorszenia nastroju, a nawet chęć ucieczki . Po trzecie wreszcie jest to terapia czasochłonna, a zatem i kosztowna (sesje mogą odbywać się kilka razy w tygodniu nawet przez parę lat). Najczęstsze zastosowania: zaburzenia osobowości,  nerwica.
Psychoterapia egzystencjalna  (humanistyczna) koncentruje się na dylematach i wątpliwościach, zarówno tych codziennych jak i tych wielkich: czy żyć, jak żyć. Podstawowym przedmiotem analizy jest więc proces dokonywanie wyborów oraz związany z każdym wyborem ból rezygnacji. Głównym celem terapii jest tu nie tyle zdrowie psychiczne, co samorealizacja, a jej warunkiem niezbędnym bezwarunkowa samoakceptacja. W trakcie terapii klient otrzymuje od terapeuty właśnie akceptację bezwarunkową, co umacnia w nim wiarę w siebie. W tym podejściu psycholog poświęca wiele czasu na słuchanie i rozumienie klienta, zarówno intelektualne jak i emocjonalne. W procesie komunikacji często wykorzystywane są obrazowe metafory. Ramy czasowe terapii egzystencjalnej określa klient wspólnie z terapeutą.

Redukcja Stresu

Psychoterapia poznawcza  nurt powstały w latach 70-tych, terapia ta najczęściej stosowana jest łącznie z terapią behawioralną z której się wywodzi (stąd jej nazwy np: terapia poznawczo-behawioralna, racjonalno-emotywna terapia zachowania itp). Jest szczególnie ceniona ze względu na wysoką skuteczność w leczeniu zaburzeń depresyjnych, a także nerwicowych (lękowych). Zaburzenia i problemy psychiczne rozumiane są tu jako defekty wzorców postrzegania, interpretowania rzeczywistości oraz reagowania na nią. Celem terapii jest poznawczo-behawioralnej jest zmiana nieprzystosowawczych (np. zbyt sztywnych, czy opartych na fałszywych założeniach) schematów myślenia i zachowania. Psycholog poznawczy szczególną uwagę przywiązuje do irracjonalnych myśli, które są pierwotne wobec stanowiących problem emocji (smutku, lęku czy złości). Przyjmuje się, że nieprzystosowawcze myśli wynikają ze zniekształcających obraz rzeczywistości błędów poznawczych takich jak np. nadmierne uogólnianie ("zawsze coś musi być nie tak", "do niczego się nie nadaję").Istotną wagę przywiązuje się też do rozwoju specyficznych umiejętności psychicznych (np. rozpoznawania emocji), których deficyty mogą przyczyniać się do rozwoju zaburzeń psychicznych.  Podobnie jak w terapii behawioralnej zwraca się uwagę przede wszystkim na problemy występujące "tu i teraz", jeśli jednak dostrzec można w nich schematy powielające przeszłość, to im poświęca się czas. Psycholog w tym podejściu pełni rolę aktywną, przemawia głosem rozsądku proponuje zadania i stosuje precyzyjne procedury. Psychoterapia poznawczo-behawioralna trwa zwykle kilka miesięcy, spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Najczęstsze zastosowania: depresja, trudności w kontaktach interpersonalnych (fobia społeczna), nerwica,  zaburzenia osobowości.
Psychoterapia behawioralna to metoda opracowana przez psychologów w oparciu o wyniki badań naukowych poświęconych pamięci i uczeniu się. Powstała w latach 50-tych XX wieku. Oferuje wiele technik treningowych służących uczeniu się nowych zachowań np. trening relaksacji wykorzystywany w systematycznej desensytyzacji - najskuteczniejszej technice leczenia fobii, czy trening asertywności. W tym nurcie opracowano też procedury wygaszania niezdrowych odruchów, tzw. metody ekspozycyjne (szczególnie skuteczna jest expozycja in vivo). Celem i istotą terapii behawioralnej jest zmiana wzorców zachowania, tyk by przynosiło ono klientowi jak najwięcej satysfakcji. Cała uwaga skupia się na problemach "tu i teraz", mniejsze znaczenie przywiązuje się do doświadczeń z przeszłości. W tym podejściu psycholog pełni rolę bardzo aktywną i dyrektywną: wyjaśnia, proponuje, doradza, wspiera, motywuje, dostarcza konkretnych narzędzi i umiejętności, wyznacza zadania. Od klienta psycholog oczekuje gotowości do aktywnych zmian, jego rola przypomina nieco rolę ucznia. Ponieważ psychoterapia behawioralna zwykle ogranicza się do konkretnych problemów (np. klaustrofobii, bezsenności) zwykle obejmuje kilka, kilkanaście spotkań odbywających się 1 raz w tygodniu. Zastosowania: nerwica, depresja, kryzys, zaburzenia psychosomatyczne.
Praca z ciałem. Psychologiczna praca z ciałem ma swoja długą tradycję, jej prekursorem jest W. Reich, jeden z uczniów S. Freuda. Zakłada się tutaj, że problemy psychiczne, emocjonalne znajdują swoje odzwierciedlenie w ciele, np napięcia, czy bloki emocjonalne przekładają się na sztywność mięśni. Somatoterapia jest stosunkowo nowym podejściem w nurcie pracy z ciałem, powstałym w latach 80-tych. W terapii tej uwzględnia się całość człowieka: ciało, umysł i ducha. Metoda ta zrywa z tradycją intelektualną skupiającą się na tym co racjonalne. Dużą uwagę przywiązuje się do emocji i intuicji, korzysta się obfitego asortymentu ćwiczeń angażujące nie tylko umysł ale i ciało. Kontakt terapeutyczny obejmuje często nie tylko rozmowę ale również ćwiczenia fizyczne oraz dotyk. Np. podczas somatoanalizy prowadzący terapię trzyma klientowi rękę na brzuchu, by pozostawać w bezpośrednim kontakcie z jego doznaniami wegetatywnycmi (często związanymi z przeżyciami emocjonalnymi). Somatoterapia odbywa się zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej, obejmuje również ćwiczenia praktykowane samodzielnie przez klienta. Częstość sesji terapeutycznych i czas trwania terapii zależą od charakteru zgłaszanych problemów.  Najczęstsze zastosowania: nerwica, depresja, zaburzenia osobowości
Polecamy

Jogę wg Sivanandy

prowadzoną w Krakowie przez Anne Piotrowską tel. 602 171 788

www.joga-sivananda.pl

Dr Mateusz Borowiec

Certyfikat Psychoteraputy Mateusz Borowiec

Mateusz Borowiec - psycholog kliniczny,
- dr nauk medycznych, autor rozrawy doktorskiej: "Gniew i umiejętności interpersonalne chorych a pierwotne nadciśnienie tętnicze"
- certyfikowany psychoterapeuta  i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 150),
- asystent psychodramy wg Moreno,
- absolwent École Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique,
- studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim,
- nstruktor jogi i medytacji, trener asertywności, relaksacji i komunikacji interpersonalnej,

Pracował przez 6 lat  w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, 4 lata w Klinice Psychiatrii na oddziale dziennym leczenia depresji.

Od 3 lat pracuje w KCTU, gdzie w Ośrodku Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) prowadzi psychoterapie grupową.

- psychoterapia indywidualna
- terapia par i małżeństw

- psychoterapia grupowa i warsztaty rozwoju osobistego
- superwizja

Rejestracja telefoniczna lub listowna: 
+48 608 338 593, m.borowiec@arche.krakow.pl

Obszary specjalizacji:
- zaburzenia psychosomatyczne (nerwice wegetatywne),
- zaburzenia osobowości, DDA
- fobie (fobia społeczna, agorafobia i fobie specyficzne)
- nerwice i depresje (zaburzenia nastroju),
- stres i kryzysy adaptacujne
- kryzysy małżeńskie


Preferowane metody pracy:

- psychoterapia egzystencjalna
- psychoterapia poznawczo-behawioralna
- psychodrama, monodrama i aktywne metody morenowskie
- psychoterapia oparta na uważności
- strategiczne rozwiązywanie problemów
- relaksacja i wizualizacja
- coaching

CoachDyplom psychoterapeuty

       Asystent psychodramyDyplom psychologa klinicznego Septimus  
Ariadna Romejko-Borowiec

Ariadna Romejko-Borowiec - certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 484), absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ, ukończyła kurs hipnozy, asysten psychodramy wg Moreno. Przez 10 lat pracowała jako psychoterapeuta w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przez dwie kadencje pełniła funkcje sekretarza Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, obecnie jest sekretarzem zarządu Polskiego Instytutu Psychodramy. Od 6 lat zajmuje się także szkolenim psychoteraputów w ramach kursów psychoterapii.

- psychoterapia indywidualna
- psychoterapia treningowa (indywidualna i grupowa)

- psychotherapy in English
(psychoterapia w języku angielskim)
- psicoterapia en Espanol
(psychoterapia w języku hiszpańskim)


Rejestracja telefoniczna lub listowna:

+48 692 763 228, ariadna@poczta.fm

Obszary specjalizacji:

- zaburzenia nerwicowe
- zaburzenia łaknienia (odżywiania się), anorexia, bulimia
- zaburzenia nastroju, depresja, dystymia
- kryzysy małżeńskie

Preferowane metody pracy:

- psychoterapia wglądowa i integrująca
- psychoterapia poznawczo-behawioralna
- psychodrama i aktywne metody morenowskie
- strategiczne rozwiązywanie problemówPolecamy regularne zajęcia TRE - odstresowujące w Krakowie - http://tre-krakow.pl/

TRE - TENSION, STRESS AND TRAUMA RELEASING EXERCISES

Psychoterapia, psycholog, psychiatra - chcę się umówić...

osobiście

Zapraszamy do Gabinetu przy ul. Rękawka 21/8 w Krakowie (Stare Podgórze, opodal Rynku Podgórskiego)
Rejestracja telefoniczna:
Mateusz Borowiec:
608 338 593, lub 12/ 65 65 642
Ariadna Romejko-Borowiec: 692 76 32 28

 

telefonicznie

a jeśli Kraków jest za daleko, czasem wystarczy zadzwonić ...
608 338 593, lub 12/ 65 65 642


e-mail

lub napisać list ...


Psychoterapia - koszta...

Może się wydawać, że psychoterapia nie jest usługą tanią - choć jej przeciętny miesięczny koszt (500 zł) to nierzadko cena tylko jednego opakowania leku...
Terapia, której całkowity koszt wynosi na
wet kilka tysięcy złotych, w dłuższej perspektywie może okazać się świetną życiową inwestycją...


psychologiczna konsultacja diagnostyczno-terapeutyczna (50 minut)  kosztuje 130-150 zł

sesja terapii pary lub rodziny (60 minut) - 170 zł

psychotherapy in English (50 min) - 130-150 zł

psicoterapia en Espanol (50 min) - 150 zł

indywidualna sesja relaksacji (30 minut) - 80 zł

wydanie pisemnego zaświadczenia, lub opinii - 30-90 zł

Wpłaty za usługi internetowe i telefoniczne prosimy kierować na nasze konto w BRE Bank S.A. - mBank:
"ARCHE - psychologia dla ludzi", ul. Rękawka 21/8, Kraków
PL41 1140 2004 0000 3302 3102 8743

Kod BIC/SWIFT mBanku: BICBREXPLPWMBKRODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dla: Arche –psychologia dla ludzi Mateusz Borowiec

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Mateusz Borowiec mborowiec@arche.krakow.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu utrzymania kontaktu z Państwem i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania możliwości świadczenia Państwu usług będzie ograniczona

8. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


Redukcja Stresu

  www.arche.krakow.pl

psychoterapia

Kraków 2015