działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka

NOWOŚĆ - Krótkoterminowa Psychoterapia Grupowa

Warsztaty Skutecznej Komunikacji - 8-9 czerwca

Maszyna do katharsis - 27-28 kwietnia

Techniki Redukcji Stresu - 12 maja

Trening Asertywności - 23-24 lutego


coaching
konsultacje
TRENER
Dr n. med.
Mateusz Borowiec

Dr Mateusz Borowiec psycholog psychoterapia Kraków

- trener z 16 letnim doświadczeniem prowadzenia warsztatów rozwoju osobistego asertywności, relaksacji i komunikacji interpersonalnej
- certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant PTPsychologicznego (certyfikat nr 150)

- psycholog kliniczny
- 6 lat pracował w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie przez 4 lata prowadził psychoterapie grupową i psychoedukację
- ukończył szkolenie w psychodramie Moreno (I stopień i II stopień)
- absolwent École Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique
- odbył szkolenie w Centre d'Entrainement au Coaching & Mentoring
- instruktor jogi

zobacz więcej


TO SZKOLENIE WYBRALI

 


Trening Asertywności

 

cz. I - sztuka respektowania granic
  23-24 lutego 2019


CO TO JEST ASERTYWNOŚĆ?

Asertywność oznacza szacunek dla siebie i innych. Należy rozumieć ją jako przeświadczenie jednostki, że jej opinie, przekonania, myśli i uczucia są równie ważne jak opinie, przekonania, myśli i uczucia innych. Oraz że inni ludzie mają również prawo żywić takie przeświadczenie.

Nie ma mowy o asertywności bez empatii czyli zdolności do rozpoznawania i nazywania uczuć innych ale także swoich własnych. Asertywność i empatia stanowią bardzo zrównoważoną parę umiejętności, które możesz rozwijać na naszym treningu (czytaj więcej)

Skuteczna Komunikacja

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE? 

Trening asertywności jest szczególnie polecany osobom, które narażone są na częste konflikty lub chcą lepiej sobie radzić w takich sytuacjach, nawet jeśli są one rzadkością. Osobom zainteresowanym ogólnym rozwojem umiejętności interpersonalnych polecamy Warsztaty Skutecznej Komunikacji.

Asertywność nie była by nam potrzebna, gdyby nie konflikty i rozbieżności interesów. Trening Asertywności dostarcza uczestnikom szeregu technik i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach konfliktowych.

Asertywność to umiejętność niezwykle przydatna zarówno w relacjach osobistych jak i kontaktach zawodowych, dla wielu osób stanowi też inspirujący sposób na kształtowanie własnej osobowości.

Często poruszane przez uczestników tematy to asertywność w pracy, w relacjach z przełożonymi, kolegami i podwładnymi oraz asertywność w domu, w relacjach z partnerem, dzieckiem i rodzicem.


GŁÓWNE CELE SZKOLENIA

Po udziale w Treningu Asertywności:
- zdasz sobie lepiej sprawę z mocnych i słabych swoich umiejętności komunikacyjnych
- dowiesz się jak prosto i wyraźnie wyrażać swoje uczucia, opinie i potrzeby (UOP)
- zyskasz motywację do tego by stanowczo przedstawiać swoje racje i korzystać z własnych praw
- będziesz częściej zachowywać się tak jak chcesz - zgodnie z tym jak sam(a) pojmujesz własne interesy
- nauczysz się lepiej korzystać z języka ciała i wyrażać swoje emocje w sposób bardziej zrozumiały dla innych
- uwolnisz się zbędnego bagażu poczucie winy i poczucia krzywdy
- ludzie zaczną się z Tobą bardziej liczyć, a Ty sam(a) będziesz lepiej rozumieć innych
- poczujesz więcej radości i spokoju

ELASTYCZNA FORMA SZKOLENIA

- kameralne grupy, od 6 do 12 osób
- minimum teorii i maksimum praktyki
- nauka poprzez osobiste doświadczenie
- odgrywanie ról - psychodramy i pantomimy
- symulacje i studia przypadków
- wideotrening - ćwiczenia z kamerą
- ćwiczenia interakcyjne
- gry i zabawy dydaktyczne
- psychotesty
- miniwykłady
- dyskusje moderowane
- przyjazny nastrój i bezpieczna atmosfera

TREŚCIWY PROGRAM SZKOLENIA "ASERTYWNOŚĆ I - SZTUKA RESPEKTOWANIA GRANIC"

ASERTYWNOŚĆ - BLOK I
CO TO JEST ASERTYWNOŚĆ?
Asertywna autoprezentacja - otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb (UOP).
Asertywność jako zdolność stanowczego egzekwowania własnych praw oraz szanowania praw innych (empatia).
Dlaczego warto być asertywnym - emocjonalne oraz społeczne konsekwencje postawy asertywnej oraz uległej, agresywnej i bierno-agresywnej.
Zabawy integracyjne umożliwiające samoocenę asertywności.
Mapa asertywności - psychotest.

ASERTYWNOŚĆ - BLOK II
ASERTYWNY JĘZYK CIAŁA I UMYSŁU
Sztuka mówienia nie bez poczucia winy.
"Chcę" czy "muszę" -- dialog wewnętrzny pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością.
Wyrażanie się poprzez komunikaty "JA" - klucz długofalowego porozumienia.
Trening podstawowych zachowań asertywnych - odgrywanie przed kamerą scenek odmawiania, stanowienia i obrony własnych granic oraz wyrażania próśb.
Asertywność w ciele. Przekonujący język ciała - ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki.
Techniki asertywne: "zdarta płyta", "odroczenie asertywne", "asertywne pytanie", "zasłona dymna" - możliwości i ograniczenia.
Asertywność w pracy i w relacjach osobistych.

ASERTYWNOŚĆ -BLOK III
GRANICE ASERTYWNOŚCI.
Asertywne wyrażanie uczuć dyskomfortowych.
Granice obrony koniecznej - 4-etapowa procedura wyrażania gniewu i innych uczuć "negatywnych".
Kiedy uległość przeradza się w agresje? - radzenie sobie z poczuciem winy i krzywdy.
Trening wyrażania złości i uczuć dyskomfortowych - psychodramy przed kamerą.
Ćwiczenia niewerbalnej ekspresji uczuć negatywnych.
Radzenie sobie ze stresem - trening relaksacji.

ASERTYWNOŚĆ - BLOK IV
KONSTRUKTYWNA KRYTYKA - MÓJ WKŁAD BUDOWĘ LEPSZEGO ŚWIATA.
Sztuka dawania komplementów oraz wyrażania osobistych przekonań i opinii.
Plus i minus - zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych.
Trening wyrażania uczuć pozytywnych - ćwiczenia interakcyjne.
Trening konstruktywnego krytykowania - odgrywania ról przed kamerą.
Określenie zadań treningowych dla każdego z uczestników.
Podsumowanie i ocena szkolenia.


zobacz także:

Asertywność dla zaawansowanych
acz II - BYCIE SOBĄ W TRUDNYCH SYTUACJACH
.

REJESTRACJA
12 65 65 642, 608 338 593
na zgłoszenia czekamy do środy przed zajęciami, warsztaty odbywaj się przy minimalnej liczbie 7 uczestników


KOSZT
Cena szkolenia wynosi -450 zł
(płatne w ciągu 2 dni roboczych od rejestracji)

Zniżki!
Studenci - 15 %
Stali klienci* - 10%

Zwrot zaliczki w razie rezygnacji do 72 godzin przed zajęciami - po potraceniu 20%.

*osoby, które skorzystały wcześniej z usług Arche (Jogi na zdrowie, szkoleń, lub psychoterapii) o łącznej wartości przewyższającej 500 zł

TERMINY
Trening Asertywności - sztuka respektowania granic

  23-24 lutego 2019
(kolejne edycje co 3 miesiące)


15 godzin
sobota: 9.30-18.00,
niedziela: 8.30-14.00


MIEJSCE

ul Rękawka 21/8 (II klataka)
Kraków


Redukcja Stresu


Na czym polega asertywność?

Asertywność jest postawą wobec ludzi i świata, przejawia się przede wszystkim w komunikacji z innymi, ale nie tylko. Asertywność ujawnia się w tym jak traktujemy siebie i innych. Kluczowym pojęciem w rozumieniu asertywności jest szacunek, do siebie i innych. Asertywnie znaczy z godnością, traktuje siebie z godnością, więc nie ulegam presji innych i traktuje innych z godnością, znaczy nie wymuszam ani nie manipuluje.

asertywność w pracy

Asertywność to umiejętność bardzo przydatna w pracy. Chociaż szefowie rzadko to doceniają i rzadko kierują swoich pracowników na kursy doskonalące właśnie asertywność. Wynika to po części ze słusznych obaw, że pracownik asertywny będzie bardziej otwarcie zabiegał o swoje prawa w relacji z pracodawcą. Czy to jednak źle? Pracownik, który potrafi zawalczyć o swoje będzie bardziej zadowolony z pracy, więc będzie mu bardziej zależało, a więc będzie skuteczniejszy. Poza tym, umiejętność asertywnej komunikacji usprawnia współpracę zarówno wewnątrz organizacji jak i relacjach z innymi podmiotami. No i wreszcie będąc uległym czy agresywnym można wiele stracić, czyli będąc w pracy można doprowadzić do poważnych strat swoją organizację. No bo przecież agresja z reguły odstręcza, a uległość popycha nas do niekorzystnych dla nas rozstrzygnięć. Ponadto asertywność doskonale sprawdza się w rozwiązywaniu konfliktów, które są przecież nieodłącznym elementem życia w grupie. Asertywne negocjacje są bowiem nakierowane na znalezienie rozwiązania uwzględniającego interesy wszystkich stron.

asertywność w domu

Asertywność przydaje się również w domu oraz w relacjach towarzyskich. Postawa asertywna pomaga radzić sobie z gniewem tak, by nie zamieniał się on w destrukcyjną agresję, która najczęściej wraca do nadawcy w zmienionej postaci. Z drugiej zaś strony asertywność zabezpiecza nas przed poczuciem krzywdy do którego doprowadzają zachowania uległe. Szczególnie istotny obszar, w którym asertywność wydaje się wręcz niezbędna to relacje partnerskie oraz relacje rodziców z dziećmi. Najlepiej widać to właśnie analizując kontrprzykłady czyli związki oparte o agresję lub uległość, które zwykle prowadzą do niezadowolenia a nawet cierpienia obu stron. Z kolei uległość wobec dzieci uczy ich i utrwala w nich brak empatii dla innych prowadzący z czasem do zachowań agresywnych i atrofii więzi ludzkich. Natomiast agresja wobec dzieci owocuje najpierw ich lękiem i uległością, a z czasem bierną agresją i postawą manipulacyjną - "jakoś trzeba sobie w życiu radzić".

ćwiczenia na asertywność

Najważniejszym ćwiczeniem asertywności jest obserwowanie poziomu własnego szacunku do siebie i innych. To nasza busola, jeśli szacunek rośnie to znaczy, że zmierzam we właściwym kierunku, a jeśli spada...
Proste ćwiczenia jakie można wykonać samemu, to również :
- proszenie: prawie zawsze można o coś poprosić :-), odwołując się do tego na czym nam zależy
- odmawianie: "NIE, postanowiłem inaczej�" - kluczowe jest tutaj odwołanie się do własnego zdania, wyboru, decyzji
- wyrażanie emocji: "Bardzo mi się to podoba", "Przeszkadza mi, kiedy to robisz, przestań!

trening asertywność

Trening asertywność to systematyczna praca nad rozwojem swoich umiejętności komunikacyjnych, a także kształtowanie w sobie postawy pełnej szacunku do siebie innych. Najskuteczniejszy jest trening asertywności odbywający się w grupie, gdzie na żywo można wypróbować odpowiednie zachowania na innych oraz otrzymać od nich informacje zwrotne. Przydaje się też dyktafon i kamera, które dostarczają ćwiczącemu obiektywnych informacji zwrotnych.

zobacz więcej

Redukcja Stresu

Polecana literatura:
Maria Król-Fijewska: "Stanowczo, łagodnie, bez lęku". Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2000.
Marshall B. Rosenberg: "Porozumienie bez przemocy: o języku serca"
Robert Sharpe: "Broń swoich interesów". Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
Shan Rees & Roderick S. Graham: "Bądź sobą", Książka i wiedza. Warszawa 1993.
Opracował: Mateusz Borowiec

Skuteczna Konumikacja

 

RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dla: Arche –psychologia dla ludzi Mateusz Borowiec

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Mateusz Borowiec mborowiec@arche.krakow.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu utrzymania kontaktu z Państwem i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania możliwości świadczenia Państwu usług będzie ograniczona

8. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

JOGA na zdrowie